Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

mpe1
Τήν Κυριακήν, 3ην /16ην Νοεμβρίου 2014, ἡ ἑορτή τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου ἑωρτάσθη κυρίως εἰς Λύδδαν, ἀλλά καί εἰς τάς ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ ἱεράς Μονάς εἰς Ἱεροσόλυμα καί εἰς τό μεταξύ Βηθλεέμ καί Χεβρῶνος χωρίον Μπετζαλλᾶ-Ἀλ Χάδερ.
Α. Εἰς Ἱεροσόλυμα.
1. Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τήν γνωστήν ὡς τοῦ Νοσοκομείου, παρά τήν Μονήν τῶν Ἀρχαγγέλων, ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου καί ἡ θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Παρθενίου, τῇ συμμετοχῇ μοναζουσῶν τοῦ Πατριαρχείου καί μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας καί τῆς Ἀραβοφώνου Κοινότητος τῶν Ἱεροσολύμων.
Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ ἐπιμελῶς συντηροῦσα αὐτήν καθηγουμένη ὁσιωτάτη μοναχή Πανσέμνη, ἐδεξιώθη φιλοφρόνως τούς ἑορταστάς διά πλουσίων γλυκισμάτων εἰς τό ἡγουμενεῖον.
2. Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ ἁγίου Γεωργίου τήν γνωστήν ὡς τῆς Ἑβραϊκῆς, λόγω τῆς θέσεως αὐτῆς εἰς τήν Ἑβραϊκήν συνοικίαν- Jewish Quarter, ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί ἡ θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ ἐξ Ἑλλάδος παρεπιδημοῦντος Ἱερομονάχου π. Κωνσταντίνου τοῦ Ἁγιορείτου, τῇ συμμετοχῇ μελῶν τοῦ ἀραβοφώνου ποιμνίου ἡμῶν, μοναζουσῶν τοῦ Πατριαρχείου καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας καί Ρουμανίας. Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ ἀνακαινίζουσα τόν ἱερόν Ναόν τῆς Μονῆς ὁσιωτάτη μοναχή Ἄννα, ἐδεξιώθη τούς ἑορταστάς εἰς τό ἡγουμενεῖον.
Β. Εἰς Μπετζαλλᾶν –Χωρίον Ἀλ Χαδέρ.
Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ ἁγίου Γεωργίου τήν γνωστήν ὡς τοῦ Μπετζαλλᾶ ἤ τοῦ Χάδερ καί κειμένην εἰς τό ὁμώνυμον χωρίον, ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργεία τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, τῇ εὐλαβεῖ συμμετοχῇ Ἑλληνορθοδόξων ( Rum Orthodox ) ἀραβοφώνων πιστῶν – ἐξ ὧν καί οἱ ψάλται- ἐκ τῶν πλησίον χωρίων καί πόλεων, τῆς Βηθλεέμ, Μπετζάλλας καί Χωρίου τῶν Ποιμένων-Μπετσαχούρ.
Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Μπετζαλλᾶ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀνανίας ἐδεξιώθη εἰς τό ἡγουμενεῖον τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί μέλη τοῦ Ἐκκλησίασματος
mpe2
mpe3
mpe4
mpe5
mpe6
mpe7
mpe8
mpe9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου