Τρίτη 19 Αυγούστου 2014

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝ΄ΛΕΩΣ(+18 Αυγούστου)

7. Sf Ier Gheorghe I, patriarhul Constantinopolului (683) 1.1

7. Sf Ier Gheorghe I, patriarhul Constantinopolului (683) 3.1
Ὁ  Πατριάρχης Γεώργιος ὁ Α’ πατριάρχευσε ἀπὸ τὸ 678 μέχρι τὸ 683,
Προηγούμενα εἶχε κάνει Σύγκελος τοῦ Πατριαρχείου καὶ σκευοφύλακας τῆς Ἁγίας Σοφίας. Ἐπὶ Γεωργίου Α’ συγκροτήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη ἡ ΣΤ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ποὺ ἀναθεμάτισε τοὺς αἱρετικοὺς μονοθελητές. Γιὰ τὸν χαρακτῆρα τοῦ Πατριάρχη αὐτοῦ γράφτηκε ὅτι ἦταν «Νομεὺς ἀγαθὸς τοῦ Θεοῦ νόμων φύλαξ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου