Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012

Τί είπε ὁ Άγιος Γεώργιος στον Κατηχητή!

 
Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Τό Lubudi εἶναι μία πόλις 60 χιλιάδων κατοίκων καί ἀπέχει ἀπό τό Κολουέζι τοῦ Κογκό 300 καί πλέον χιλιόμετρα. Ἐκεῖ εἶναι καί τό ἐργοστάσιο παραγωγῆς τσιμέντων.
Στήν πόλι αὐτή ὑπάρχει ἐνορία πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Βασιλείου, ὅπου τώρα (2006) ἔχει μεταβεῖ συνεργεῖο οἰκοδόμων γιά τήν ἵδρυσι ἐκκλησίας, δημοτικοῦ σχολείου, βαπτιστηρίου καί οἰκίας ἱερέως, τοῦ π. Συμεών.
Ἐδῶ Κατηχητής τῶν Χριστιανῶν καί κατηχουμένων εἶναι ὁ Εἰρηναῖος Kyabu, ὁ ὁποῖος καί μοῦ διηγήθηκε τήν παρακάτω θαυμαστή ἱστορία.
Συνήθειά τους εἶναι, ὅπως διδάχθηκαν ἀπό τό Κλιμάκιο τοῦ Κολουέζι, κάθε ἡμέρα νά πηγαίνουν στήν ἐκκλησία γιά τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί τοῦ Ἑσπερινοῦ.


Κάποια περίοδο δέν εἶχαν σχεδόν τίποτε νά φᾶνε στό σπίτι τους. Ἡ γυναῖκα του ἕνα πρωϊνό τοῦ εἶπε δέν θά ἔλθη στήν ἐκκλησία, διότι δέν μπορεῖ νά περπατήσει ἀπό τήν ἐξάντλησι, λόγω πείνας. Ἐκεῖνος τῆς εἶπε: «Πᾶμε στήν ἐκκλησία καί ὁ Θεός θά μᾶς δώσει ὅλες τίς εὐλογίες του».
Ξεκίνησε ὁ Εἰρηναῖος μόνος του γιά τήν ἐκκλησία γιά τήν πρωϊνή ἀκολουθία καί τόν ἀκολούθησε μετά ἀπό λίγο σιγά-σιγά καί ἡ σύζυγός του.

«Ὅταν ὁ ἱερεύς εἶχε διαβάσει τό Εὐαγγέλιο τοῦ ὄρθρου καί τά παιδιά ἔψαλλαν τό ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, αἰσθάνθηκα, μοῦ εἶπε ὁ Εἰρηναῖος, ὅτι σάν νά ξεκίνησε μιά φωνή ἀπό τόν Ἅγιο καί μοῦ ἔλεγε: Πήγαινε τώρα στό σπίτι σου, ἄνοιξε τό βιβλίο Συναξάριο τῶν Ἁγίων καί μέσα θά βρεῖς χρήματα...».
Ἐγώ ταράχθηκα καί ἀπόρησα. Τί φωνή ἦταν αὐτή μέσα στ᾿ αὐτιά μου;
Ὅταν ἐγύρισα στό σπίτι μέ τήν γυναῖκα μου καί ἄνοιξα τό βιβλίο ἐκεῖνο, πράγματι βρῆκα μέσα 1000 κογκολλέζικα ἀληθινά φράγκα. Χαρήκαμε μέ τήν σύζυγό μου καί εὐχαριστήσαμε τόν Ἅγιο Γεώργιο καί τόν Θεό πού μᾶς ἔδωσαν τήν τροφή μας γιά ἐκείνη τήν ἡμέρα.

Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου