Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Χατζῆ-Γεώργιος ὁ ἐκ Φιλαδελφείας  Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Χατζῆ-Γεώργιος ὁ ἐκ Φιλαδελφείας καί ἐν Καράτζᾶσοῦ τῆς Ἡλιουπόλεως μαρτυρήσας κατά τό 1794 ἔτος, Ὀκτωβρίου β´. Ἀρνηθείς ἐν θυμῶ τήν τοῦ Χριστοῦ πίστην, ελθῶν εἰς ἐαυτόν, ἥλθε εἰς τό Ἅγιον Ὄρος καί μείνας καιρόν ἐπανήλθε εἰς Καρατζᾶσοῦ, καί ὀμολόγησε τήν εἰς Χριστόν πίστην του. 
Ὁ κριτής διέταξε τήν φυλάκισίν του καί ἔδωσε τήν ἐντολή νά τόν τιμωρήσουν μετά πολλῶν βασάνων, ὅπου τά ἀνήμερα θηρία τόν βασάνισαν η´ ἡμέρας. Ὁ γενναῖος τοῦ Χριστοῦ στρατιώτης, μισοπεθαμένος ὁμολογῶν «Ἐγώ χριστιανός γεννήθηκα, χριστιανός καί θά ἀποθάνω», απεκεφαλίσθει.

πηγή : «Νεομάρτυρες - Τά μυρίπνοα ἄνθη», Ἱερομόναχος Ἀνασταστάσιος, Ἐκδόσεις «Ἑρμηνεία - Ἅγιον Ὄρος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου