Δευτέρα 21 Απριλίου 2014

Βυζαντινή λειψανοθήκη με το χέρι του Αγίου Γεωργίου

+ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΨΑΝΟΝ ΑΘΛΗΤΟΥ ΦΕΡΩΝ
Το χέρι του Αγίου Γεωργίου με την εσωτερική ασημένια λειψανοθήκη είναι 

ένα από τα τέσσερα υπερπολύτιμα λείψανα που ο Δόγης της Βενετίας 

Ερρίκος Δάνδολος (1107 – 1205), κακόφημος για τον ρόλο του στην 

Τέταρτη Σταυροφορία την οποία αυτός, σε ηλικία ενενήντα ετών, κατεύθυνε

 ενάντια στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, λεηλατώντας την Κωνσταντινούπολη,

 έφερε μαζί του από την Κωνσταντινούπολη μετά το 1204.

Τα άλλα τρία λείψανα είναι: του Αίματος του Χριστού, τεμάχιο Τιμίου Ξύλου 


και το κεφάλι του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Ο Άγιος Γεώργιος σύντομα

 θα γίνει ο τρίτος προστάτης της Βενετίας μετά τον Άγιο Μάρκο και τον Άγιο

Θεόδωρο.

Η βυζαντινή ασημένια λειψανοθήκη, με διαστάσεις ύψους 31 εκ. και 

μέγιστου πλάτους 7,9 εκ., κατασκευασμένη πριν το 1204, φέρει στο πάνω 


της μέρος την επιγραφή:
+ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΨΑΝΟΝ ΑΘΛΗΤΟΥ ΦΕΡΩΝ

ΠΙΣΤΙΝ ΠΑΝΟΠΛΟΝ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ ΤΡΕΠΩ
Η εξωτερική λειψανοθήκη, από επιχρυσωμένο ασήμι, σμάλτο και γυαλί, είναι

βενετσιάνικης κατασκευής του 14ου αι. (πριν το 1325). Έχει τη μορφή 

όρθιας θήκης με άδειο εσωτερικό για να εφαρμόζει – φυλάσσεται η

βυζαντινή πρωτότυπη λειψανοθήκη με το χέρι του Αγίου Γεωργίου. Έχει

διαστάσεις ύψους 51,9 εκ. και μέγιστου πλάτους 11,7 εκ. Στην κορυφή

φέρει μικρό άγαλμα του Αγίου Γεωργίου να σκοτώνει τον δράκο (ο

καβαλλάρης Άγιος Γεώργιος αντικαταστάθηκε τον 16ο αι., ο δράκος είναι ο

πρωτότυπος του 14ου αι.). Η εξωτερική λειψανοθήκη φέρει στο κάτω της

μέρος την εξής επιγραφή:
+ ISTUT EST BRACHIUM GLORIOXIS IMI MARTIRIS + SANCTI GEORGII
(= Αυτό είναι το χέρι του ένδοξου μάρτυρος Αγίου Γεωργίου).

Η λειψανοθήκη φυλάσσεται σήμερα στο Θησαυροφυλάκειο της Βασιλικής 

του Αγίου Μάρκου στην Βενετία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου