Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ(1)

Γεωργιανή εικόνα

Τοιχογραφία 13ος αιώνας
15ος αιώνας

Τοιχογραφία 12ος αιώνας

Γεωργιανή εικόνα 14ος-15ος αιώνας

Γεωργιανή εικόνα 11ος αιώνας

11ος αιώνας


Ρωσική εικόνα


3 σχόλια: