Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ.
Φανερώθηκαν μέ ἐνύπνια σέ πολλούς καί ἔκαμαν γνωστό τόν τρόπο τοῦ μαρτυρίου καί τόν τόπο ταφῆς τῶν ἱ. Λειψάνων τους. Ὑπάρχουν ἀρκετές ἐξιστορήσεις γιά τούς Ἁγ. αὐτούς Μάρτυρες. Ἡ ἀνακομιδή τους ἔγινε στίς 18-10-1953, στό Βαλῆ. Σύμφωνα μέ τίς μαρτυρίες ὁ Ἱερέας Ἰσίδωρος, μέ τά κατά σάρκα τέκνα του μαρτύρησαν ἀπό τούς ὀθωμανούς, ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ ὅπου τελοῦσε τήν Θ. Λειτουργία.
Ιερά λείψανα των αγίων


Ὁ τόπος ταφῆς τῶν Ἁγ.  Ἰσιδώρου
καί τῶν τέκνων αὐτοῦ Γεωργίου καί Εἰρήνης, στό Βαλῆ.

Τούς ἔκοψαν τά κεφάλια τά πέταξαν καί ἀφοῦ τά περισυνέλεξαν εὐλαβεῖς χριστιανοί τά ἐνταφίασαν παρά τούς πόδας τῶν σωμάτων τῶν μαρτύρων, ὅπως ἀκριβῶς βρέθηκαν κατά τήν ἡμέρα τῆς ἐκταφῆς τους.
Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου, 17ου αἰ. στό Βαλῆ, ὅπου καί
ὁ τάφος τῶν Ἁγ. Ἰσιδώρου καί τῶν τέκνων του.
Ὁ Ἱ. Ν. τῶν Ἁγ.  Ἰσιδώρου
καί τῶν τέκνων αὐτοῦ Γεωργίου καί Εἰρήνης, στό Βαλῆ.


Σήμερα ὑπάρχει μέρος τῶν ἱ. Λειψάνων, ἀφοῦ μιά ἀσεβής μοναχή ἔκλεψε τό μεγαλύτερο μέρος τους.
http://www.imga.gr/new/ag_isidoros.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου